Moneyweb article/artikel

Read the original English version here:

www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/npa-must-review-decision-not-to-seize-novas-assets-afriforum/

Hierdie vertaling is via Google Docs gedoen met minimale redigering:

AfriForum wil hersiening hê van NVG-besluit om nie beslag te lê op Nova-bates nie.

Sy besluit is ‘irrasioneel’ en tot ‘verdere nadeel van die slagoffers’ van Sharemax, sê adv. Gerrie Nel.
Deur <www.moneyweb.co.za/author/ryk-van-niekerk> Ryk van Niekerk 6 Mei 2022 15:45

AfriForum wil die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) se besluit hersien om nie beslag te lê op die bates van die Nova Property Group, die reddingsvoertuig van die mislukte Sharemax-beleggingskema nie.
Die saak strek byna twee jaar terug tot Junie 2020, toe AfriForum die NVG die eerste keer gevra het om op Nova se oorblywende eiendomsbates beslag te lê en te bevries omdat die burgerregte-organisasie geglo het die eiendomme is met die opbrengs van misdaad bekom.

Afriforum baser sy bewering oor die SA Reserwebank se uitspraak in 2010 dat Sharemax se finansieringsmodel die Bankewet oortree het, en dit beteken die eiendomme is met die opbrengs van misdaad bekom.
Sharemax het in 2012 ineengestort ná die Reserwebank se uitspraak, en die eiendomme is ingevolge Artikel 311 Reëlingskema (SoA) aan Nova oorgedra, wat Nova opdrag gegee het om beleggers terug te betaal.
Die NVG het egter geantwoord dat dit die hof-gesanksioneerde SoA as wettig beskou, en dit was nie nodig om op die bates beslag te lê nie. Die NVG het ook verklaar dat ‘n onafhanklike regsmening die besluit om nie te vervolg nie, ondersteun.
Afriforum het die NVG nou formeel gevra vir ‘n afskrif van hierdie regsmening en sal dit oorweeg as deel van die neem van ‘n finale besluit om die howe te nader om die NVG se besluit oor hersiening te neem.
As AfriForum die besluit oor hersiening neem, sal ’n hof moet besluit of die NVG op Nova se oorblywende bates beslag moet lê en moontlik die voormalige direkteure en ander individue wat moontlik betrokke was, moet vervolg.

Sterk bewoorde brief
In ‘n sterk bewoorde brief gerig aan Advokaat Ouma Rabaji-Rasethaba — die Adjunk Nasionale Direkteur van Openbare Vervolging en hoof van die Batebeslagleggingseenheid (AFU) — het advokaat Gerrie Nel, hoof van AfriForum se Privaatvervolgingseenheid, die NVG se besluit as “irrasioneel” bestempel. ” en tot die “verdere nadeel van die slagoffers wat enorme finansiële verliese gely het weens die Sharemax-debakel”.
“Ons deel die meeste beleggers se ongeloof dat die NVG/AFU na ‘n dekade nog geen stappe teen Sharemax gedoen het nie,” het Nel geskryf.
“Beleggers is oortuig daarvan dat die NVG/AFU opsetlik huiwerig is om teen Sharemax en die maatskappy se direkteure op te tree op ‘n eenvoudige oortreding van die Bankwet.”
Hy het ook gesê die NVG grond sy besluit om nie op te tree nie op ‘n verslag wat deur ‘n senior advokaat opgestel is. “Ons wil hierdie verslag sien omdat die NVG – ná meer as ’n dekade – nie net versuim het om te vervolg nie, maar daar was ook nie terugbetaling van die aanvanklike belegging of dividende aan die beleggers nie.”

Nova op die rand van finansiële ineenstorting
Baie het egter verander sedert die aanvanklike korrespondensie tussen AfriForum en die NVG in 2020, en daar is dalk baie min vir die NVG om beslag te lê en te bewaar.
Nova is op die rand van finansiële ineenstorting. Dit het ‘n negatiewe ouditmening ontvang vir sy mees onlangse finansiële state vir die jaar tot Februarie 2021, wat beteken die ouditeure glo nie die inligting vervat in die finansiële state is akkuraat nie.
Die ouditeure het ook (vir ‘n vierde agtereenvolgende jaar) gewaarsku dat Nova net die deure gaan oop deur die onderliggende eiendomme te verkoop om bedryfsuitgawes te finansier.
Volgens Moneyweb se berekeninge het Nova meer as die helfte van die 31 onbeswaarde beleggingseiendomme wat hy van Sharemax geërf het, verkoop, met baie min wat na beleggers terugvloei soos die SoA voorskryf.
Nova se mislukking is op 20 Januarie vanjaar bevestig toe hy nie beleggers ingevolge die bepalings in die SoA terugbetaal het nie.
Lees: <www.moneyweb.co.za/in-depth/investigations/sharemax-rescue-vehicle-makes-a-u-turn-on-payments-to-investors/#:~:text=1-,Sharemax%20rescue%20vehicle%20makes%20a%20U%2Dturn%20on%20payments%20to,the%20….> Sharemax-reddingsvoertuig maak ‘n U-draai oor betalings aan beleggers
Nel het dit ook in ‘n persverklaring geopper. “Die eenheid se aandrang op die verkryging van ‘n eiendomsbewaringsbevel word verder uitgelig deur die feit dat die direksie van Nova op 20 Januarie (die skuldbriefterugbetalingssperdatum) geweier het om enige skuldbriewe af te los. Een van die direkte gevolge van ’n bewaringsbevel is dat geen verhandeling van eiendomme toegelaat word totdat die hof ’n finale bevel toegestaan ​​het dat dit verkoop of aan sy regmatige eienaars teruggegee mag word nie.”

CIPC tree ook op.
Die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (CIPC) kan egter AfriForum op die lappe slaan, aangesien hy binnekort sal besluit of hy Nova moet sluit en onder administrasie plaas. Dit het reeds twee voldoeningskennisgewings aan Nova uitgereik en dit oorweeg Nova se tweede reaksie oor hoekom dit nie gesluit moet word nie.
Die CIPC het Nova se eerste reaksie verwerp om te wys hoekom dit nie gesluit moet word nie. Dit het gereageer op die tweede voldoeningskennisgewing, maar die CIPC moet nog ‘n besluit aankondig. Moneyweb glo die CIPC is naby daaraan om ‘n finale besluit te neem.
Indien Nova versuim om sy saak oor die aangeleentheid te stel, kan die CIPC sy bedrywighede staak en die verkoop van nog eiendomme verbied.
Nóg die NVG nóg Nova het voor publikasie op vrae gereageer.

Comment on the latest development

In previous posts we have informed about ongoing actions and interactions on our part with both CIPC and Afriforum and it is heartening to see our activity now bearing some fruit

Herman Lombaard of our group has interacted frequently with Afriforum and contributed to their investigation and to their arrival at the point of now challenging the NPA on their previous decision regarding the freezing of the Sharemax/Nova assets as a measure of protection for the Debenture Holders

Afriforum’s upcoming action is confirmation of the validity of Deon Pienaar’s long (and independent) campaign to have the Reserve Bank’s original actions and many aspects of the business rescue plan and its outcomes, declared illegal and for the original assets, namely, the Sharemax properties in which the Debenture Holders invested, returned to them. Deon’s court actions remain ongoing

This latest action in conjunction with the CIPC’s actions also increases the pressure on relevant authorities to, at last, take appropriate action in execution of submissions to them and charges laid, which is long overdue. In this regard, Herman Lombaard laid a charge with the Hawks as far back as 2014. Investigation was undertaken and by 2018 they were ready to make arrests, but nothing transpired. This will not have been the only charge laid with various authorities over the years – all to no avail so far

As far as CIPC is concerned, their investigation is not yet finished, and we are cautiously confident that they will deliver significant outcomes in the not too distant future.

Kommentaar oor die jongste ontwikkeling

In vorige plasings het ons ingelig oor voortdurende aksies en interaksies van ons kant met beide CIPC en Afriforum en dit is bemoedigend om te sien dat ons aktiwiteite nou vrugte dra
Herman Lombaard van ons groep het gereeld interaksie met Afriforum gehad en bygedra tot hul ondersoek en tot hul aankoms op die punt om nou die NVG uit te daag oor hul vorige besluit oor die bevriesing van die Sharemax/Nova-bates as ‘n mate van beskerming vir die Skuldbriefhouers

Natuurlik is Afriforum se komende optrede ‘n bevestiging van die geldigheid van Deon Pienaar se lang (en onafhanklike) veldtog om die Reserwebank se oorspronklike optrede en talle aspekte van die sakereddingsplan en die uitkomste daarvan onwettig te laat verklaar en vir die oorspronklike bates, nl. die Sharemax eiendomme waarin die Skuldbriewehouers belê het, aan hulle terug te gee. Deon se hofaksies bly aan die gang

Hierdie jongste optrede in samewerking met die CIPC se optrede verhoog ook die druk op relevante owerhede om uiteindelik toepaslike stappe te neem in die uitvoering van voorleggings aan hulle en aanklagte wat gelê is, wat lankal agterstallig is. In hierdie verband het Herman Lombaard so ver terug as 2014 ‘n klag by die Valke gelê. Ondersoek is onderneem en teen 2018 was hulle gereed om arrestasies te maak, maar niks het gebeur nie. Dié is nie die enigste klag wat deur die jare by verskeie owerhede gelê is nie – tot dusver alles tevergeefs

Wat CIPC betref, is hul ondersoek nog nie afgehandel nie en ons is versigtig vol vertroue dat hulle beduidende uitkomste in die nie te verre toekoms sal lewer nie.

FW: Nova/Sharemax/ Deon Pienaar

Below FYI

From: [email protected] <[email protected]> Sent: Friday, 06 May 2022 11:33 To: NDCAG Website <[email protected]> Subject: Nova/Sharemax/ Deon Pienaar

Debenture Cert Number: ND 30100. Client Number 450253.
For the first time since 2008 I woke up today to some positive news regarding my R 1m in this ‘sad saga’. I wish you all, my sincere thanks and gratitude for your diligence/work in bringing this crime to the stage that it has.
Well done .. Sincerely
Nick Thomas.

 

Disclaimer and entry/usage Terms and Conditions (T&C)

By clicking the “Agree” button below and entering this site, you agree that the material contained herein is for information purposes and is for the personal use of and by bona fide users (being registered Nova Debenture Creditors or their bona fide representatives) only

You also confirm that you are a Debenture Creditor or a bona fide representative of same  

If you are not one of the above you are not entitled to enter this site or to access or use any of the information contained in it and should exit the site immediately

The website will be continuously updated and/or reviewed and its content will be relevant to bona fide NDCAG matters only (but allowing for the posting, sharing and archiving of information relevant to other property syndication issues and action groups) and used only in connection with the NDCAG agenda as may be published and changed from time to time

The content is subject to change without prior notice. The unauthorised use or interception of material, data, information or documents on this website is strictly prohibited and illegal. If this website is not intended for you, you may not copy, distribute or disclose the contents to anyone. The aforesaid is done entirely at your own risk, for which NDCAG and/or any of its agents, nominees or members, shall not be liable.

Any usage that you make of information herein and/or any reliance that you place on same is also strictly at your own risk.

No content in this website implies, states or should be construed as, an undertaking, commitment or guarantee by NDCAG to obtain repayment of amounts invested by anyone, in the former Sharemax property syndication products and which investments are now in the form of Nova Debentures issued in terms of the November, 2011 Schemes of Arrangement